mfm architects

Architektonický ateliér "mfm architects" ponúka služby spojené s projektovou prípravou stavieb od úvodnej analýzy myšlienky a lokality až po autorský dozor na stavbe. Okrem služieb tradične očakávaných od architektonického ateliéru, ponúkame konzultácie v oblasti "zelenej" architektúry a stratégií pre ekologicky a sociálne trvalo udržateľný život.

Hlavnou náplňou našej činnosti je:

  • doneprojektovanie individuálnych rodinných domov s dôrazom na nízkoenergetické a pasívne domy.
  • doneprojektovanie typových rodinné domy v pasívnom a nízkonergetickom štandarde
  • doneprojektovanie stavieb pre bývanie (obytných domov)
  • doneprojektovanie občianských stavbieb a rekonštrukcie občianských stavieb
  • doneprojektovanie interiérov a interiérový dizajn
  • doneprojektovanie výrobných a inžinierskych stavieb - výroba staveb. mat., betonárky, štrkovne, logistické centrá, sklady.
  • doneprojektovanie veľkokapacitných predajní pre obchodné reťazce
  • doneprojektovanie objektov vybavenosti ďiaľnic a rýchlostných ciest (odpočívadlá, protihlukové clony, oporné múry).
  • donerealizácia rodinných domov
  • doneinžiniering, projektová príprava, prieskumné práce

Vedúci ateliéru:

Ing. arch. Branislav Moravík

autorizovaný architekt SKA 1458 AA, hosťujúci architekt v ČR 0011/2010
pozícia:
Hlavný inžinier projektu, Zodpovedný projektant , konateľ
Predchádzajúca prax:
Dopravoprojekt, Bratislava, 2001-2002
ateliér Stamat, Trenčín, 2002-2003
ateliér cakov-makara, Bratislava, 2004-2005

Zelená architektúra

Okrem iného sa náš ateliér venuje tzv. zelenej architektúre, architektúre priateľskej k životnému prostrediu. Projektujeme nízkoenergetické rodinné domy do 50 kW/m2/rok a pasívne rodinné domy do 15 kW/m2/rok s inteligentným vetraním pomocou rekuperácie tepla.

Z dôvodu cenovej dostupnosti projektov pasívnych a nízkoenergetických domov sme spracovali aj niekoľko typových projektov rodinných domov. Naše projekty spĺňajú všetky podmienky programu Zelená úsporám v Českej republike. Tento program Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zameraný na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domoch.

Ocenenia

Dům a zahrada 2016more_vert
Dům a zahrada 2016close

za projekt typový dom RD Cherry
Cenu udelilo: Hlasovanie čitateľov časopisu Dům a zahrada
Ateliér: mfm archietcts
Autor návrhu: Ing.arch. Branislav Moravík, Ing.arch. Miroslav Marko

Top dům 2016more_vert
Top dům 2016close

za projekt typový dom Pine
Cenu udelilo: Vydavateľstvo HomeDeco SMP a redakcia časopisu Dům a zahrada
Ateliér: mfm archietcts
Autor návrhu: Ing.arch. Branislav Moravík, Ing.arch. Miroslav Marko

Top dům 2012more_vert
Top dům 2012close

za projekt typového domu Abele
Cenu udelilo: Vydavateľstvo HomeDeco SMP a redakcia časopisu Dům a zahrada
Ateliér: mfm archietcts
Autor návrhu: Ing.arch. Branislav Moravík, Ing.arch. Miroslav Marko

Top dům 2011more_vert
Top dům 2011close

za projekt typového pasívneho domu Maple 20
Cenu udelilo: Vydavateľstvo HomeDeco SMP a redakcia časopisu Dům a zahrada
Ateliér: mfm archietcts
Autor návrhu: Ing.arch. Branislav Moravík, Ing.arch. Miroslav Marko

Top dům 2010more_vert
Top dům 2010close

za projekt typového pasívneho domu Spruce 20
Cenu udelilo: Vydavateľstvo HomeDeco SMP a redakcia časopisu Dům a zahrada
Ateliér: mfm archietcts
Autor návrhu: Ing.arch. Branislav Moravík, Ing.arch. Miroslav Marko

CE.ZA.AR 2006more_vert
CE.ZA.AR 2006close

v kategórii Rekonštrukcia a obnova Budov za projekt Hotel ASTON Bajkalská ulica Bratislava
Cenu udelila: Slovenská komora architektov
Ateliér: cakov-makara
Spolupráca:Ing.arch. Branislav Moravík

CE.ZA.AR 2006more_vert
CE.ZA.AR 2006close

v kategórii Bytové domy za projekt Bytový komplex Boria, Bratislava Ružinov
Cenu udelila: Slovenská komora architektov
Ateliér: cakov-makara
Spolupráca:Ing.arch. Branislav Moravík

Progresívne bývanie 2005more_vert
1. Miesto close

v súťaži progresívne a cenovo dostupné bývanie 2005 za projekt Obytný súbor B-32, Trenčianske Stankovce,
Cenu udelilo: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ateliér: PIA Stamat
Autor návrhu: Ing. arch. Branislav Moravík

Kontakt

Sekurisova 5, 841 02 Bratislava